Istoria gospodăririi pădurilor de pe Valea Vaserului Mărește imaginea

Istoria gospodaririi padurilor de pe Valea Vaserului

973-86795-5-9

Produs nou

Autor: Pavel HORJ

Cartea oferă informații documentate despre patrimoniul vegetal și fauna zonei Văii Vaserului și din Maramureș.

  • Pentru a comanda această carte cu preț redus cu 20%, vizitați Libraria CarteR și Rosfera sau trimiteți un e-mail (redactie[at]editurasaga.ro).
  • Onorăm și comenzi în străinătate, cu plata contravalorii comenzii și a taxelor de expediție prin transfer bancar.
  • Dacă doriți să plătiți această carte online, cu card bancar sau prin internet banking, vă rugăm să faceți comanda la emag.ro.

Detalii

18,38 lei

Informații

ANUL APARIŢIEI: 2006
NUMĂR DE PAGINI: 128
DIMENSIUNI 17 x 24 cm
INTERIOR: alb-negru, cu planse color

Detalii

CUPRINS

CUVÂNT ÎNAINTE
1. CADRUL ISTORIC ŞI GEOGRAFIC AL PĂDURILOR MARAMUREŞULUI        
2. SITUAŢIA ISTORICĂ ŞI GEOGRAFICĂ A PĂDURILOR DIN BAZINUL VASERULUI
1. Relieful şi clima
Vânturile
3. CULTURA ŞI CIVILIZAŢIA LEMNULUI ÎN MARAMUREŞ
4. OBIECTIVE TURISTICE MONTANE APROPIATE ORAŞULUI VIŞEU DE SUS
1. Pe traseul Vişeu-Borşa
2. Pe Valea Vaserului
5. DREPTUL DE PROPRIETATE – ISTORIA TIMPURIE A PROPRIETĂŢII ŞI EXPLOATĂRII PĂDURILOR – PAZA ACESTORA
6. ÎNCEPUTUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SILVIC CU INFLUENŢE ÎN MARAMUREŞ, ÎNAINTE DE MAREA UNIRE
1. Restituire
7. EVOLUŢIA PROPRIETĂŢII ŞI A MODULUI DE GOSPODĂRIRE A PĂDURILOR ÎNAINTE DE SECOLUL AL XVIII-LEA
8. COMPOSESORATE NOBILE ŞI COMPOSESORATE URBARIALE
9. ADMINISTRAŢIA ŞI GOSPODĂRIREA PĂDURILOR ÎN SECOLELE XV-XIX, INFLUENŢA SĂRII ASUPRA DEZVOLTĂRII VIEŢII SOCIO-ECONOMICE ŞI CULTURALE
1. Drumul sării
10. ORGANIZAREA SILVICULTURII ÎN VIŞEU DE SUS (ORGANISATION DER WALDWIRTSCHAFT)
1. Investiţii
2. Drumuri şi exploatările forestiere
3. Plutăritul lemnului
4. Regenerarea pădurilor şi întreţinerea arboretelor tinere
11. IMPLICAŢIILE SOCIALE ŞI ECONOMICE ALE DEZVOLTĂRII SECTORULUI SILVIC ÎN VIŞEU
12. COMPOSESORATUL NOBIL DIN VIŞEU DE SUS ŞI VIŞEU DE MIJLOC
12.1. Scurt istoric
12.2. Situaţia şi regimul juridic al Composesoratului
12.1.1. Istoricul procesului
12.2.2. Motivaţia procesului în conjunctura istorică dualistă
12.2.3. Fazele procesului
12.3. Transferurile proprietăţii sub Reforma Agrară
12.4. Gospodărirea fondului forestier al composesoratului
12.5. Perioada 1940-1948
13. SILVICULTURA ŞI EXPLOATAREA FORESTIERĂ ÎN PERIOADA INTERBELICĂ
13.1. Calea ferată forestieră
13.2. Turismul
14. MODUL DE GOSPODĂRIRE A PĂDURILOR DUPĂ ANUL 1948
14.1. Evoluţia bazelor de amenajare
14.2. Evoluţia reglementării producţiei
14.3. Subunităţi de gospodărire
14.4. Aplicarea amenajamentelor anterioare
14.5. Analiza aplicării amenajamentului din anul 1988
14.6. Concluzii privind gospodărirea pădurilor
15. VÂNĂTOAREA
15.1. Scurt istoric despre vânătoare
15.2. Vânătoarea pe Valea Vaserului, principalele specii de vânat. Bourul, zimbrul, elanul
15.2.1. Cerbul
15.2.2. Lupul
15.2.3. Ursul
15.2.4. Râsul
16. VALEA VASERULUI ŞI CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII ÎN DEPRESIUNEA MARAMUREŞULUI
17. DEZVOLTAREA DURABILĂ ŞI CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII
18. REZERVAŢIA BIOSFEREI TRANSFRONTALIERE ROMÂNO-UCRAINIENE
19. JALOANE ECONOMICE DE PERSPECTIVĂ IMEDIATĂ (LUÂND ÎN CONSIDERARE INTRAREA ÎN U.E.) ŞI MEDIE A ZONEI VIŞEU-VALEA VASERULUI. REZUMAT
SUMMARY
ZUSAMMENFASSUNG
RIASSUNTO
BIBLIOGRAFIE

4 cărți în aceeași colecție