EDITURA SAGA propune autorilor două variante de colaborare:

  • Editare în regia autorului;
  • Editare cu finanţarea apariţiei cărţii de către editură.

 

Sunt GRATUITE serviciile de PRIMIRE A CĂRŢII, EVALUARE şi CONSULTANŢĂ EDITORIALĂ. Astfel se poate stabili una dintre cele două variante de colaborare între EDITURA SAGA şi AUTOR. 


Editare în regia autorului

(autorul va suporta cheltuielile de editare)

  • GRATUIT - PRIMIREA şi EVALUAREA MATERIALULUI care trebuie editat (citire parţială a textului primit, pe care se bazează răspunsul editurii privind colaborarea cu autorul şi interesul în editarea cărţii);
  • GRATUIT - CONSULTANŢĂ EDITORIALĂ: se vor discuta etapele editării cărţii, costurile şi contractul de copyright. Este important ca autorul să cunoască drepturile pe care le are în urma apariţiei cărţii pe piaţă, dar sunt importante şi obligaţiile acestuia în relaţia cu editura şi responsabilităţile în calitate de autor, adică asumarea calităţii, corectitudinii şi a originalităţii textului şi a materialelor oferite spre editare. Se vor menţiona şi aspectele fiscale ale contractului.
  • GRATUIT: acordarea de I.S.B.N. şi solicitarea Descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale;
  • 100 lei - OBLIGATORIU - acordarea dreptului de folosire a siglei EDITURII SAGA;
  • începând de la 100 lei - OPŢIONAL - realizarea coperţii;
  • începând de la 2,5 lei/ p. - OPŢIONAL - culegere text;
  • începând de la 2 lei/ p. - OPŢIONAL - tehnoredactare text;
  • începând de la 2 lei/ p. - OBLIGATORIU - redactare şi corectură text; 

Pentru etapele post-editare (tipar, promovare, distribuţie), informaţii puteţii găsi și la https://www.facebook.com/negrupealb.creativ.

Numărul minim exemplare necesar pentru editare va fi 15, dintre care 10 vor rămâne editurii pentru trimitere la Biblioteca Naţională şi patrimoniul editurii.

Puncte la Rosfera

Editare cu finantarea cartii de catre EDITURA SAGA

Pentru această variantă, Editura optează în situaţia în care există convingerea că este un proiect rentabil şi benefic pentru Editură. 

Uneori, oferim autorilor varianta de a participa la dezvoltarea proiectului editării unei cărţi prin regie proprie, apoi, având un produs de prezentat pieţii, se va putea evalua posibilitatea rentabilităţii unui tiraj finanţat de către Editură.

Editura va suporta cheltuielile de editare, dar autorul va aduce cartea în format electronic, adică textul va fi cules pe calculator, altfel editura va oferi acest serviciu contracost.

Autorul va beneficia de drepturi de autor între 5 şi 10% din valoarea cărţilor vândute, calculat la preţul de vânzare al cărţii.

Informații despre procesul de editare a unei cărți puteți găsi și pe blogul Cuvinte despre cărți.