CE ESTE NECESAR SĂ ȘTIȚI DACĂ INTENȚIONAȚI SĂ NE TRIMITEȚI O PROPUNERE DE EDITARE?

Editura Saga primește multe texte ca propuneri pentru editare și apreciem că suntem luați în considerare pentru fiecare proiect de carte, însă înainte să așteptați un răspuns de la noi sau de la orice editor, vă recomandăm să citiți cu atenție posibilele răspunsuri pe care le puteți găsi în această pagină.

Editura Saga (probabil că și alte edituri) va lua în considerare doar acele cărți care îndeplinesc cerințe de conținut și de aspect, iar până la încheierea contractului de editare (chiar dacă este editare în regia autorului), cartea trebuie să ajungă - printr-un proces de editare coordonat de editor - la un nivel convenit de comun acord între autor și editură. Autorul trebuie să accepte că, în procesul de editare, cartea va suporta modificări chiar și de conținut pentru a ajunge la nivelul de calitate necesar, considerat de editură și stabilit de comun acord cu autorul.

Cartea este un produs creativ și necesită parcurgerea pașilor de design de produs (proces descris și urmat împreună cu participanții la ATELIERE DE SCRIERE de la ROSFERA):

Drumul cărții de la idee la cititor nu este ușor de parcurs pentru un autor fără a avea alături un editor, chiar dacă autorul are deja un text scris, considerat de el gata de publicat. Așadar, împreună cu colaboratorii, oferim autorilor câteva repere pentru pregătirea unei cărți în vederea prezentării materialului către o editură.

Echipa de la NEGRU PE ALB însoțește autorii pe acest drum al editării unei cărți, oferind servicii de consultanță editorială, dar și o prelucrare a textului profesionistă, atât din punct de vedere al tehnoredactării și designului paginii, cât și al calității textului. Iar la ATELIERE DE SCRIERE, împreună cu Asociația ROSFERA, cei interesați să urmeze pașii pregătirii cărții pentru bun de tipar sunt îndrumați în procesul de editare (proiect desfășurat prin susținerea celor care redirecționează 3,5% din impozitul pe venituri personale sau din profitul afacerii, din donații sau sponsorizări).

Ateliere de scriere

În pagina REPERELE DANIEI sunt adunate articole care pot fi utile celor care pornesc pe drumul publicării unei cărți, așadar un prim pas poate fi parcurgerea articolelor despre procesul (echivalent cu cel de design de produs) pe care un autor îl parcurge de la ideea sa de carte și până când cartea lui ajunge la cititor.

Înainte de a propune cartea Editurii Saga sau oricărei editori, puteți folosi GHIDUL AUTORULUI, o LISTĂ DE VERIFICARE (concepută împreună cu NEGRU PE ALB - pe acest site se poate găsi lista în format pdf, care poate fi descărcată și listată).

Ghidul autorului

Vezi/ descarcă în format pdf prima pagină din GHIDUL AUTORULUI (https://negrupealb.ro/ghiduri-pentru-o-viata-in-ordine/)

EDITURA SAGA propune autorilor două variante de colaborare:

  • Editare în regia autorului;
  • Editare cu finanţarea apariţiei cărţii de către editură.

 

Sunt GRATUITE serviciile de PRIMIRE A CĂRŢII și EVALUARE. Astfel se poate stabili una dintre cele două variante de colaborare între EDITURA SAGA şi AUTOR. 


Editare în regia autorului

(autorul va suporta cheltuielile de editare)

  • GRATUIT - PRIMIREA şi EVALUAREA MATERIALULUI care trebuie editat (citire parţială a textului primit, pe care se bazează răspunsul editurii privind colaborarea cu autorul şi interesul în editarea cărţii);
  • CONSULTANŢĂ EDITORIALĂ: se vor discuta etapele editării cărţii, costurile şi contractul de copyright. Este important ca autorul să cunoască drepturile pe care le are în urma apariţiei cărţii pe piaţă, dar sunt importante şi obligaţiile acestuia în relaţia cu editura şi responsabilităţile în calitate de autor, adică asumarea calităţii, corectitudinii şi a originalităţii textului şi a materialelor oferite spre editare. Se vor menţiona şi aspectele fiscale ale contractului.
  • GRATUIT: acordarea de I.S.B.N. şi solicitarea Descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale;
  • 200 lei - OBLIGATORIU - acordarea dreptului de folosire a siglei EDITURII SAGA și pregătirea-verificarea cărții pentru BUN DE TIPAR;
  • începând de la 200 lei - OPŢIONAL - realizarea coperţii;
  • începând de la 3 lei/ p. - OPŢIONAL - culegere text;
  • începând de la 2,5 lei/ p. - OPŢIONAL - tehnoredactare text;
  • începând de la 3 lei/ p. - OBLIGATORIU - redactare şi corectură text; 

Pentru etapele post-editare (tipar, promovare, distribuţie), informaţii puteţii găsi și la www.negrupealb.ro.

Numărul minim exemplare necesar pentru editare va fi 21, dintre care 10 vor rămâne editurii pentru trimitere la Biblioteca Naţională şi patrimoniul editurii.

Editare cu finantarea cartii de catre EDITURA SAGA

Pentru această variantă, Editura Saga optează în situaţia în care există convingerea că este un proiect rentabil şi benefic pentru editură. 

Uneori, oferim autorilor varianta de a participa la dezvoltarea proiectului editării unei cărţi prin regie proprie, apoi, având un produs de prezentat pieţii, se va putea evalua posibilitatea rentabilităţii unui tiraj finanţat de către editură.

Editura va suporta cheltuielile de editare, dar autorul va aduce cartea în format electronic, adică textul va fi cules pe calculator, altfel editura va oferi acest serviciu contracost.

Autorul va beneficia de drepturi de autor între 5 şi 10% din valoarea cărţilor vândute, calculat la preţul de vânzare al cărţii.

Informații despre procesul de editare a unei cărți puteți găsi și în pagina REPERELE DANIEI.